Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Produktserie: SIGFRID SIWERTZ - böcker, liv och verk

Sigfrid Siwertz (1882-1970) var en av Sveriges mest framgångsrika författare under första halvan av 1900-talet. Han skrev ett brett urval av verk, bland annat romaner, noveller, dikter, reseskildringar och teaterpjäser. Siwertz var också en flitig debattör och engagerade sig i en rad aktuella frågor.

Siwertz föddes i Stockholm och växte upp i en borgerlig familj. Han studerade vid Uppsala universitet och tog en fil.kand.-examen i historia och litteraturvetenskap. Efter studierna arbetade Siwertz som journalist och dramatiker.

Siwertz debuterade som författare 1906 med novellsamlingen 'Margot'. Novellerna skildrar människor i det övre borgerskapet och är präglade av en decadent estetik. I början av sin karriär var Siwertz inspirerad av författare som Oscar Wilde och Gabriele D'Annunzio.

Under första världskriget engagerade sig Siwertz i pacifism och socialism. Han skrev en rad artiklar och pjäser om kriget och dess konsekvenser. Denna period av Siwertz författarskap präglas av en stark moralisk och social indignation.

Efter kriget fortsatte Siwertz att skriva om aktuella frågor. Han var en stark kritiker av fascismen och nazismen. Han skrev också om frågor som jämställdhet och social rättvisa.

Siwertz författarskap är mångfacetterat och präglat av en stark social medvetenhet. Han var en av de mest inflytelserika svenska författarna under sin tid.

Nedan hittar du böcker av Sigfrid Siwertz

En brasklapp: Ett generiskt namn såsom 'Sven Svensson' kan tyvärr innebära att nedanstående lista innehåller böcker av samtliga författare med det namnet.

91 produkter