Olof af Acrel

Olof af Acrel (1717-1806) var en av Sveriges mest framstående kirurger under 1700-talet. Han föddes i Österåker i Uppland och studerade medicin i Stockholm, Danmark och Frankrike. Efter sin utbildning bosatte han sig i Stockholm där han öppnade en egen kirurgisk praktik.

Af Acrel var en pionjär inom den svenska kirurgin. Han introducerade nya metoder och tekniker, bland annat gipsning och amputationer. Han var även en flitig författare och gav ut flera böcker om kirurgi, bland annat 'Chirurgiske händelser' (1755-1763). Denna bok är en av de viktigaste källorna till kunskap om den svenska kirurgin under 1700-talet.

Af Acrels stil var klar och koncis. Han var en skicklig berättare och hans böcker är fulla av intressanta och lärorika fallbeskrivningar. Han var även en skicklig observatör och hans arbete bidrog till att förbättra den svenska kirurgin.

Af Acrel var inspirerad av den franska kirurgin, men han var också en original tänkare. Han var inte rädd för att ifrågasätta gamla sanningar och han var alltid öppen för nya idéer. Detta gjorde honom till en av de mest inflytelserika kirurgerna i Sverige under 1700-talet. [Google Bard]

Tillbaka till blogg