Meddelanden från Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Att sammanfatta sönderfallet

Att sammanfatta sönderfallet

E. M. Cioran är en av de mest inflytelserika filosoferna i modern tid. Hans verk, inklusive de uppmärksammade böckerna Sammanfattning av sönderfallet och den senare Sönderslitning, har fångat intresset hos många läsare runt om i världen.

Att sammanfatta sönderfallet

E. M. Cioran är en av de mest inflytelserika filosoferna i modern tid. Hans verk, inklusive de uppmärksammade böckerna Sammanfattning av sönderfallet och den senare Sönderslitning, har fångat intresset hos många läsare runt om i världen.

Albert Camus - varken offer eller bödel

Albert Camus - varken offer eller bödel

Albert Camus - legenden, författaren, filosofen. I Jenny Maria Nilssons bok Albert Camus - varken offer eller bödel, som vi nu släpper i nyutgåva, utforskar Nilsson den franskalgeriske författaren Albert Camus och speglar hans liv och verk på ett unikt sätt.

Albert Camus - varken offer eller bödel

Albert Camus - legenden, författaren, filosofen. I Jenny Maria Nilssons bok Albert Camus - varken offer eller bödel, som vi nu släpper i nyutgåva, utforskar Nilsson den franskalgeriske författaren Albert Camus och speglar hans liv och verk på ett unikt sätt.