Kerstin Abram-Nilsson

Kerstin Abram-Nilsson var en svensk konstnär och illustratör. Hon var verksam från 1950-talet fram till sin död 1998. Hon var också lärare vid Konstfack mellan 1971 och 1989. Abram-Nilsson var influerad av surrealismen och arbetade med olika tekniker, bland annat grafik och illustration. Hon gjorde också utsmyckningar till Huddinge sjukhus och Stockholms universitetsbibliotek vid Frescati. []

Tillbaka till blogg