Produktserie: ERIK AXEL KARLFELDT - böcker, liv och verk

Erik Axel Karlfeldt, född Eriksson, föddes 1864 i Karlbo i Dalarna. Han växte upp i en jordbrukarfamilj och hade en stark koppling till sin hembygd. Dalarna återfinns ofta i hans dikter, som präglas av en längtan efter naturen och ett enkelt liv.

Karlfeldt studerade vid Uppsala universitet och arbetade som lärare och journalist innan han blev ledamot av Svenska Akademien 1904. Han var akademiens ständige sekreterare från 1913 fram till sin död 1931.

Karlfeldts diktning är mångfacetterad och omfattar både naturlyrik, kärleksdikter och samhällskritik. Han är känd för sin lyriska kraft, sina mästerliga naturskildringar och sin känsla för språket.

Boken 'Jag är lust och jag är längtan' är en samling dikter från Karlfeldts tidiga författarskap. Den utkom 1898 och innehåller bland annat dikterna 'Fridolins visor', 'Fridolins lustgård' och 'Dalmålningar på rim'.

Erik Axel Karlfeldts diktning har haft ett stort inflytande på svensk litteratur. Hans diktning har påverkats av en rad olika källor, bland annat av den romantiska poesin, den svenska folkvisan och den dalska folkkulturen. Han var också inspirerad av den finska litteraturen, särskilt av runorna och Kalevala. [Google Bard]

Nedan hittar du böcker av Erik Axel Karlfeldt

En brasklapp: Ett generiskt namn såsom 'Sven Svensson' kan tyvärr innebära att nedanstående lista innehåller böcker av samtliga författare med det namnet.

60 produkter