Produktserie: ELIN WÄGNER - böcker, liv och verk

Elin Wägner var en svensk författare, journalist och feminist. Hon var med och grundade Rädda Barnen år 1919 och blev den andra kvinnan att bli ledamot av Svenska Akademien från 1944. Wägner var en av kvinnorörelsens och fredsrörelsens portalfigurer och inspirerades till en början av Ellen Key. Hennes skönlitteratur fokuserar på kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor. Wägner var verksam som skribent vid Tidevarvet och vann pris för en novell som utgavs i ungdomstidningen Linnéa redan som tonåring.

Nedan hittar du böcker av Elin Wägner

En brasklapp: Ett generiskt namn såsom 'Sven Svensson' kan tyvärr innebära att nedanstående lista innehåller böcker av samtliga författare med det namnet.

52 produkter