Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Produktserie: BO BERGMAN - böcker, liv och verk

Född i Stockholms pulserande atmosfär 1869, vandrade Bo Bergman genom livets labyrint med penna i hand. Han debuterade 1903 med diktsamlingen 'Marionetterna', där vemod och pessimism färgade hans naturalistiska skildringar av sociala missförhållanden.

Som posttjänsteman i vardagen och flanör i natten fann han inspiration i storstadens kontraster. Stockholms gator och gränder, kaféer och teatrar målades upp i hans verk, ofta med en melankolisk underton.

Bergmans stil präglades av en säregen musikalitet, vilket ledde till att många av hans dikter tonsattes av framstående kompositörer som Wilhelm Stenhammar och Ture Rangström. Han var en skicklig versmakare och experimenterade med olika former, från sonetter till fria verser.

Influenserna var många och varierande, från den franska symbolismen till den svenska 1890-talsestetiken. Men en röd tråd genom hans verk var sökandet efter mening och skönhet i en till synes meningslös värld.

Bergman tillhör den litterära tradition som kallas 'de borgerliga intimisterna', tillsammans med Hjalmar Söderberg och Henning Berger. De utmärkte sig genom sin introspektion, subjektivism och pessimistiska syn på världen.

I sin mest kända bok 'Trots allt' (1915) samlade han dikter från olika perioder, vilket ger en bred bild av hans författarskap. Här återfinns teman som kärlek, död, ensamhet och längtan efter en förlorad värld.

Bo Bergmans verk har haft en stor betydelse för den svenska poesin och inspirerat generationer av författare. Han var en produktiv författare som inte bara skrev poesi, utan även prosa, dramatik och essäer. [Texten är skriven med stöd av AI]

Nedan hittar du böcker av Bo Bergman

En brasklapp: Ett generiskt namn såsom 'Sven Svensson' kan tyvärr innebära att nedanstående lista innehåller böcker av samtliga författare med det namnet.

52 produkter