Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Bokförlaget

h:ström - Text & Kultur

Bokförlaget h:ström - Text & Kultur har fokus på god skönlitteratur och humaniora. Hos oss hittar du de stora klassikerna och de intressanta texterna från samtiden.

Mer om förlaget
 • Arthur Schopenhauer: mellan Österland och Västerland

  Arthur Schopenhauer: mellan Österland och Västerland

  Schopenhauers filosofi presenterar en unik syntes av västerländsk metafysik, influerad av Immanuel Kants transcendentala idealism, och element från österländskt tänkande, särskilt med fokus på idéer om självförnekelse och lidandets natur.

  Arthur Schopenhauer: mellan Österland och Västerland

  Schopenhauers filosofi presenterar en unik syntes av västerländsk metafysik, influerad av Immanuel Kants transcendentala idealism, och element från österländskt tänkande, särskilt med fokus på idéer om självförnekelse och lidandets natur.

 • Mellan tre farsoter av Jaan Kross

  Mellan tre farsoter: Estlands motståndslitteratur och Jaan Kross

  Jaan Kross roman Mellan tre farsoter är en episk berättelse i fyra volymer som fängslar läsaren med sin djupa historiska insikt och komplexa karaktärsutveckling. Boken tar sin utgångspunkt i Estlands historia, särskilt under den oroliga perioden från mitten av 1500-talet till början av 1600-talet, en tid präglad av religiösa och politiska konflikter.

  Mellan tre farsoter: Estlands motståndslitteratur och Jaan Kross

  Jaan Kross roman Mellan tre farsoter är en episk berättelse i fyra volymer som fängslar läsaren med sin djupa historiska insikt och komplexa karaktärsutveckling. Boken tar sin utgångspunkt i Estlands historia, särskilt under den oroliga perioden från mitten av 1500-talet till början av 1600-talet, en tid präglad av religiösa och politiska konflikter.

 • Friedrich Nietzsche och kunskapens resa enligt Eddy Nehls

  Friedrich Nietzsche och kunskapens resa enligt Eddy Nehls

  I Eddy Nehls bok om Friedrich Nietzsches kunskapssyn framstår lärandet som en odyssé, snarare än en statisk destination. Kunskapen utgör en vindlande stig, där varje steg ger upphov till nya utsikter och insikter. Med inspiration från Friedrich Nietzsche målar Nehls upp en vision av ett samhälle där kunskap inte är en tävling utan en resa – en resa där vägen är lika viktig som destinationen.

  Friedrich Nietzsche och kunskapens resa enligt Eddy Nehls

  I Eddy Nehls bok om Friedrich Nietzsches kunskapssyn framstår lärandet som en odyssé, snarare än en statisk destination. Kunskapen utgör en vindlande stig, där varje steg ger upphov till nya utsikter och insikter. Med inspiration från Friedrich Nietzsche målar Nehls upp en vision av ett samhälle där kunskap inte är en tävling utan en resa – en resa där vägen är lika viktig som destinationen.

1 av 3

Senaste böckerna

Känn dig som en h:strömare

Hos oss på bokförlaget h:ström - Text & Kultur hittar du klassiska verk, både skönlitterära pärlor och banbrytande humanistiska texter, som fortsätter att inspirera, utmana och beröra läsare över hela världen. Med stolthet presenterar vi ett urval som sträcker sig från romantikens mörka mysterier till existentialismens skarpa analyser, allra flesta klädda i vackra danska band som lovar en läsupplevelse utöver det vanliga.

 Men vi strävar inte bara efter att erbjuda klassiska verk. Vi utger även samtida kulturvetenskap och humaniora som söker upplysa, påminna och spegla vår samtid. Genom att publicera dessa texter vill vi skapa en dialog och reflektion kring aktuella ämnen och utmaningar. Vi hoppas att de läsare som är intresserade av att utforska nya idéer och tankar kommer att finna vår samling av samtida verk spännande och berikande.

I vårt nyhetsbrev går vi bortom själva boksidorna och erbjuder en djupare inblick i våra författares liv och verk, samt den tid de levde i. Vi tar dig bakom kulisserna på de klassiska verken, utforskar deras relevans idag och belyser de tidlösa teman som löper genom vår mänskliga historia.

För att inte tala om artiklar och information om vår samtida, humanistiska utgivning. Här kommer vi att lyfta aktuella frågor och tankar som är väl värda att uppmärksamma.

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Din anmälan kunde inte sparas - försök igen!
Tack för din anmälan!

Nyhetsbrev från bokförlaget

Prenumerera på bokförlagets nyhetsbrev!

Specialerbjudanden från bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Serie Europa

Serie EUROPA - god, samtida, europeisk litteratur från nittonhundratalet och framöver.

Serie Kultura

I serie KULTURA utger vi kulturvetenskaplig litteratur av högt värde i vår tid och civilisation.

Serie Lumen

Serie LUMEN är en bokserie där man finner samtida kulturvetenskap och humaniora som söker upplysa, påminna och spegla vår värld.

Serie Litterära klassiker

Serie LITTERÄRA KLASSIKER lyfter fram världslitteraturens stora verk, både i klassiska och nya översättningar.

Serie Svart sten

SVART STEN - Svart, en av det absolutas färger, de vilda hästarnas, ett bortvändande från dagens fåfänga och simpla prakt, en botgöringens färg, men samtidigt en kraftens och viljans färg, ett löfte om, och en förutsättning för, ett framtida uppstigande; & sten, en beständighet och ett gnistslående, verktygens och vapnens och alla varelsers urmaterial, Moder Jords benknotor, fruktbarhet och en levande förbindelse med det döda.

Serie Subaltern

Serie SUBALTERN är en bokserie som utgör en förlängning av tidskriften med samma namn. I serien presenteras material i skärningspunkten mellan filosofi, politik och litteratur.

Politik och metafysik är två vetenskaper om det möjliga. De stannar inte vid en exakt beskrivning av det som är utan riktar uppmärksamheten mot själva möjlighetsbetingelserna för sakernas tillstånd. Serie SUBALTERN är en bokserie som utgör en förlängning av tidskriften med samma namn. I serien presenteras material i skärningspunkten mellan filosofi, politik och litteratur.

Serie Rosengården

I serie ROSENGÅRDEN publicerar vi esoterisk litteratur i alla genrer.

Serie Norrland

I serie NORRLAND publicerar vi klassiska verk med utgångspunkt i det norrländska. Redaktör för serien är Gunnar Balgård.

Serie Gotik

I serie GOTIK publicerar vi gotisk litteratur, både klassiker och nyskrivet.

Serie Litterära profiler

LITTERÄRA PROFILER - en bokserie som ska skapa lust och intresse för litteraturen. Böckerna i serien behandlar kända författare, även sådana som oförsvarligt riskerar att glömmas bort, döda eller levande. Nu nedlagd - nya böcker utkommer i serie LUMEN.

Serie Alfa

I serie ALFA renodlas den h:strömska blicken. Med ett strikt urval av förlagets mer experimentella och fascinerande litteratur finner man här böcker som gränsar mot den brant vissa av oss lurpassar efter.

Serie Altern

I serie ALTERN publicerar vi alternativ kultlitteratur.

Känn dig som en h:strömare

Hos oss på bokförlaget h:ström - Text & Kultur hittar du klassiska verk, både skönlitterära pärlor och banbrytande humanistiska texter, som fortsätter att inspirera, utmana och beröra läsare över hela världen. Med stolthet presenterar vi ett urval som sträcker sig från romantikens mörka mysterier till existentialismens skarpa analyser, allra flesta klädda i vackra danska band som lovar en läsupplevelse utöver det vanliga.

 Men vi strävar inte bara efter att erbjuda klassiska verk. Vi utger även samtida kulturvetenskap och humaniora som söker upplysa, påminna och spegla vår samtid. Genom att publicera dessa texter vill vi skapa en dialog och reflektion kring aktuella ämnen och utmaningar. Vi hoppas att de läsare som är intresserade av att utforska nya idéer och tankar kommer att finna vår samling av samtida verk spännande och berikande.

I vårt nyhetsbrev går vi bortom själva boksidorna och erbjuder en djupare inblick i våra författares liv och verk, samt den tid de levde i. Vi tar dig bakom kulisserna på de klassiska verken, utforskar deras relevans idag och belyser de tidlösa teman som löper genom vår mänskliga historia. Genom att teckna porträtt av författarna, deras inspirationskällor och de historiska kontexterna de verkade inom, hoppas vi ge våra läsare en ännu rikare läsupplevelse.

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Din anmälan kunde inte sparas - försök igen!
Tack för din anmälan!

Nyhetsbrev från bokförlaget

Prenumerera på bokförlagets nyhetsbrev!