Sivar Arnér. Foto: Tidningen Vi 1968 nr 49, fotograf okänd. Bearbetad.

Sivar Arnér

Sivar Arnér var en svensk författare och dramatiker som debuterade 1943 och kom att bli betraktad som en av 1940-talets ledande svenska prosaister. Han var verksam under 1940- och 1950-talen och skrev romaner och noveller. Några av hans verk inkluderar “Du själv”, “Knekt och klerk” och “Skon som krigaren bar”. I flera av hans verk finns drag av mysticism på samma gång som de kännetecknas av en utpräglad psykologisk realism.

Sivar Arnér föddes den 28 december 1919 i Stockholm. Han växte upp i en borgerlig familj och studerade vid Stockholms högskola där han tog en filosofie kandidatexamen i litteraturhistoria, konsthistoria och filosofi. Efter examen arbetade han som journalist på Dagens Nyheter och senare på Svenska Dagbladet.

Arnérs författarskap präglas av en psykologisk realism där han skildrar människors inre liv på ett sätt som var ovanligt för sin tid. Hans böcker berör en likartad tematik – främlingskapet inför världen, de absurda handlingarna, den starka livsviljan och uppfattningen att världen är ett kaos.

Sivar Arnér skrev bland annat romanen “Du själv”. Boken handlar om en ung man som söker efter sin identitet i en värld som han upplever som meningslös. Romanen fick ett positivt mottagande och anses vara ett av Arnérs mest betydelsefulla verk.

Arnér skrev även dramatik. Hans pjäs “Knekt och klerk” hade premiär på Dramaten på femtiotalet och blev en stor succé. Pjäsen handlar om två män från olika samhällsklasser som möts på ett hotellrum i Paris. Pjäsen är ett exempel på Arnérs psykologiska realism där han skildrar människors inre liv på ett sätt som var ovanligt för sin tid.

Sivar Arnér var en av de mest framstående författarna i sin tid och hans verk har översatts till flera språk. Han tilldelades flera priser under sin karriär, bland annat De Nios Stora Pris 1962 och Svenska Akademiens Doblougska pris 1978.

Botanisera bland vårt urval av böcker om och av Sivar Arnér

Foto: Sivar Arnér. Foto: Tidningen Vi 1968 nr 49, fotograf okänd. Bearbetad.
Tillbaka till blogg