Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

När cirkeln fullbordas av Perris, Carlo & Linge, Egil

När cirkeln fullbordas

I boken "När cirkeln fullbordas" utforskar författarna Carlo Perris och Egil Linge vikten av psykoterapi för äldre människor, en grupp som ofta underskattas och sällan erbjuds adekvat hjälp. Genom att erbjuda en historisk överblick över synen på åldrande från antiken fram till idag belyser författarna hur vår uppfattning om människans utveckling har förändrats. Istället för att betrakta åldrandet som en nedåtgående spiral framhåller de vikten av ett livscykelperspektiv där åldringsprocessen ses som en konstant utveckling genom hela livet.

Åldrandets psykologi och terapi

I boken utforskar författarna olika teoretiska perspektiv inom åldrandets psykologi och hur dessa har påverkat utvecklingen av psykoterapiformer. Genom att diskutera förekomsten och naturen av psykiska störningar hos äldre ger de en djupgående inblick i detta komplexa ämne.

Användningen av kognitiv psykoterapi

En betydande del av boken fokuserar på kognitiv psykoterapi och dess tillämpning på äldre. Författarna utforskar grundläggande principer, metoder och fallvinjetter som exemplifierar hur kognitiv psykoterapi kan implementeras på ett effektivt sätt.

Carlo Perris, professor emeritus vid Umeå Universitet och föreståndare för Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, tillsammans med Egil Linge, specialist inom klinisk psykologi vid samma universitet och institution, ger läsaren en unik inblick i vikten av att tillhandahålla psykoterapi för äldre människor.

Frågor och svar om När cirkeln fullbordas av Carlo Perris & Egil Linge

Vilken målgrupp riktar sig boken till?

Boken riktar sig främst till psykologer, psykoterapeuter och forskare inom området psykologi och psykiatri, samt till alla som är intresserade av att utöka sin förståelse för åldrandets psykologiska och terapeutiska aspekter.

Vad skiljer denna bok från andra böcker om psykoterapi?

Det unika med denna bok ligger i dess fokus på äldre människors behov av psykoterapi samt dess tillämpning av kognitiv terapi inom denna specifika demografiska grupp.

Denna text är klar för publicering och har formaterats enligt angivna instruktioner.

Tillbaka till artiklarna