Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Litteraturens nollpunkt av Roland Barthes

Litteraturens nollpunkt av Roland Barthes

I "Litteraturens nollpunkt" utforskar Roland Barthes det komplexa samspelet mellan språk, historia och institutioner. Genom att analysera litteraturens roll och dess relation till samhällets normer och värderingar, avslöjar Barthes det rituella språkets isolering och dess förmåga att skapa en distinkt institution bortom historiens sfär.

Det rituella språkets kraft

Barthes påpekar att varken idén, språket eller stilen ensamt kan förklara litteraturens betydelse. Istället betonar han vikten av att litteraturen antyder något bortom sina ord och form - en subtil indikation på en djupare revolutionär situation. Genom att använda exempel från tidningen "Père Duchêne" illustrerar Barthes hur kraftuttryck som "fan" och "helvete" inte bara är tomma ord, utan symboler för större ideologiska förskjutningar.

En institution av tecken

Genom att utforska skriftspråkets institutionella karaktär visar Barthes hur litteraturen blir en autonom sfär med sina egna regler och normer. Han betonar att litteraturen, liksom språket, inte existerar isolerat utan är en del av en kontinuerlig historisk utveckling. Trots försöken att skilja litteraturen från historien visar Barthes att de är intimt förknippade på ett djupt rotat och subtilt sätt.

Författarens bakgrund

Roland Barthes, född i Cherbourg, Frankrike, var en framstående författare, litteraturforskare och semiotiker. Med positioner vid École pratique des Hautes Études och Collège de France, var Barthes en inflytelserik intellektuell vars tankar och idéer har fortsatt att forma litteraturvetenskapen även efter hans död.

I "Litteraturens nollpunkt" utforskar Barthes djupet i det litterära språkets ritualer och dess betydelse för både individ och samhälle. En banbrytande bok som utmanar traditionella föreställningar om litteraturens roll och institutionella karaktär.

Frågor och svar om "Litteraturens nollpunkt" av Roland Barthes

Vad är Roland Barthes mest känd för i litteraturvärlden?

Roland Barthes är mest känd för sitt arbete inom semiotik och strukturalism samt sin banbrytande analys av texter och bilder.

Vilken betydelse har "Litteraturens nollpunkt" haft för litteraturvetenskapen?

"Litteraturens nollpunkt" har haft en djupgående inverkan på litteraturvetenskapen genom sin radikala analys av litteraturens institutionella och symbolska dimensioner.

Tillbaka till artiklarna