Antikvariska böcker

Konsten att värdera antikvariska böcker, II

Del 2: Identifiering av förstautgåvor och signaturers betydelse

Förstautgåvor

När det kommer till antikvariska böcker är en förstautgåva ofta den mest eftertraktade versionen av ett verk. Men vad gör en förstautgåva så speciell, och hur identifierar man en?

  • Definition av förstautgåva: En förstautgåva är den första upplagan av en bok som publiceras. Det innebär att det är den första serien av böcker som trycks under den första publiceringen. För samlare är det denna första upplaga som ofta bär på mest värde.
  • Identifiering: Att identifiera en förstautgåva kan vara komplicerat. Det handlar om att förstå utgivarens märkning och andra distinkta egenskaper som kan skilja en förstautgåva från senare tryck. Det kan innebära allt från att undersöka publiceringsdatum till att identifiera specifika tryckfel som endast finns i förstautgåvan. Man kan ofta vara behjälplig av diverse katalogisering som gjorts av boken, däribland Kungliga bibliotekets databas Libris eller kollegors katalogisering.
  • Tryckfel eller egenheter: Ironiskt nog kan tryckfel vara en indikator på en förstautgåva. Dessa fel korrigeras ofta i senare upplagor, vilket gör dem till unika kännetecken för förstautgåvor. Hit räknas även in författares eller redaktörers misstag etc, som också korrigerats i senare upplagor. Det kan handla om ordval, åsikter, värderingar eller anklagelser som visade sig felaktiga eller som inte passar sig senare. 

I vissa fall kan en förstautgåva faktiskt följa efter en mindre för-utgåva, ämnad för recension eller ett särskilt boksläpp. En sådan för-utgåva är ofta än mer eftertraktad.

Signaturer, dedikationer och deras betydelse

En signatur eller en dedikation från författaren kan avsevärt öka en boks värde, men varför är det så och hur bedömer man en signaturs äkthet? En signatur är kort och gott en namnteckning, medan en dedikation är en hälsning. En välskriven dedikation till en annan känd person ökar ofta radikalt intresset, för det sätter boken i en helt ny kontext. 

Ett exempel är när vi fick in en bok av Evert Taube, där Taube hade nyttjat smutstitelblad och titelblad till att skriva en lång hälsning till en känd konstkännare, som tack för att Taube fick låna hans sommarstuga. Dedikationen inkluderade ett tack till konstkännaren för att han värderat originalillustrationerna som tryckts i boken, och än roligare, menyn till den middag som Taube och hans sällskap skulle äta senare på kvällen. Man ser framför sig Taube sitta i denna sommarstuga med sin nytryckta bok, skriva denna dedikation, för att sedan lägga fram boken till sommarstugans ägare och därefter sätta sig till bords i gott sällskap och god mat. 

  • Värdeökning: En författares signatur eller dedikation lägger till en personlig koppling till boken och dess skapare. För samlare representerar en signatur inte bara äkthet, utan också en personlig koppling till författaren.
  • Äkthetsbedömning: Att bedöma äktheten av en signatur är en kritisk, men ofta svår, process. Det kräver kunskap om författarens signaturstil och ofta jämförelse med verifierade exemplar. I vissa fall kan expertis av en handskriftsexpert krävas. I vissa fall kan en signatur också vara tryckt i en bok - om det är snyggt gjort får man försöka söka efter exempelvis skador i papperet eller genomlysning av bläcket, som en äkta signatur skulle ha åstadkommit.
  • Signaturer vs. dedikationer: En enkel signatur är ofta värdefull, men en bok med en personlig dedikation från författaren kan vara ännu mer eftertraktad, speciellt om dedikationen är till en känd person eller relaterar till bokens innehåll eller utgivning.

Utgåvor med speciella egenskaper

Utöver förstautgåvor, signaturer och dedikationer, finns det andra egenskaper som kan öka en boks värde:

  • Begränsade upplagor: Böcker som publiceras i en begränsad upplaga, särskilt de som är numrerade och signerade av författaren, är ofta mer värdefulla.
  • Särskilda bindningar: En bok med en speciell eller lyxig bindning kan vara mer eftertraktad. Detta inkluderar läderbindningar, handgjorda omslag eller andra unika designelement. Ett klassiskt exempel är om boken är bunden av en känd bokbindare.
  • Illustrationer: Böcker med originalillustrationer, särskilt om de är av en känd konstnär eller unika för upplagan, kan också tillföra värde.

Att förstå värderingen av antikvariska böcker är en djup och fascinerande process. I denna del har vi utforskat vikten av förstautgåvor, signaturer och dedikationer, två kritiska faktorer i värderingen av dessa böcker.

I den tredje och avslutande delen kommer vi att dyka djupare in i teman som bokhistoria, samlingsstrategier och hur man skyddar sina antikvariska skatter. 

Läs del 3 i vår artikelserie om konsten att värdera antikvariska böcker

Tillbaka till blogg