Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Böcker av Fredrika Bremer hittar du hos bok.hstrom.se

Fredrika Bremer: banbrytande författare och pionjär

Fredrika Bremer var en av 1800-talets mest betydelsefulla svenska författare. Hon var en förkämpe för kvinnors rättigheter och hennes verk, som inkluderar romaner och noveller, belyser samtidens sociala problem och orättvisor. Bremers texter engagerade och berörde läsare djupt.

Fredrika Bremer: en biografi

Fredrika Bremer föddes i Finland 1801. Trots att hennes levnad började i Finland, flyttade hon tidigt till Sverige med sin familj. Där blev hon starkt påverkad av landets sociala och politiska klimat, vilket formade hennes senare engagemang. Fredrika, uppvuxen under strikt patriarkaliska förhållanden, fick kämpa mot samhällets normer och förväntningar.

Hennes debut kom 1838. Med Tjänsteqvinnans liv lade hon grunden för sin litterära bana - en ung kvinnas kamp för frihet fungerade som en metafor för många kvinnors liv i det samtida samhället. Den intellektuella diskussionen breddades genom Bremers verk.

Fredrika Bremer blev en centralfigur i Sveriges litterära och sociala reformrörelse. Hennes aktiva roll som författare, debattör och filantrop resulterade i att hon inspirerade framtida generationer att fortsätta kämpa för jämställdhet och rättvisa. Fredrika Bremers arbete och engagemang är fortfarande en källa till inspiration, och hennes verk fortsätter att vara relevanta än idag.

Tidiga år i Finland

Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 på Tuorla gård i Finland. Familjen Bremer var välbärgad, och Fredrika var det andra barnet av totalt sex syskon. Hennes far, Carl Fredrik Bremer, var en disciplinerad och sträng man medan hennes mor, Birgitta Charlotta Hollström, fokuserade på barnens uppfostran.

Fadern drev en omfattande affärsverksamhet vilket medförde en viss materiell trygghet för familjen. Trots detta hade Fredrika en isolerad barndom, där utbildning och samvaro med jämnåriga ofta saknades. Hon tillbringade mycket tid på egen hand, vilket föranledde hennes tidiga intresse för böcker och läsning.

Familjen Bremer hade en stark tro på bildning trots deras konservativa värderingar. Fredrika fick undervisning hemma av privata lärare, vilket var vanligt för välbärgade familjer på den tiden.

När Fredrika var åtta år gammal, flyttade familjen till Åbo, vilket innebar en brytpunkt i hennes liv. Den nya stadsmiljön och tillgången till en bredare utbildning hade stor betydelse för hennes intellektuella utveckling. Hon fick fortsätta sina studier och fördjupa sin läsning av både svenska och utländska författare.

Flytten till Sverige 1804 kom att bli avgörande för Fredrika Bremer. Familjen slog sig ner på Årsta slott i Småland, där Fredrika fortsatte sin bildningsresa under betydligt bättre förutsättningar.

Åren på Tuorla gård och i Åbo formade Fredrika Bremer på en grundläggande nivå. Denna period präglades av både strikta uppfostringsmetoder och inskränkningar, men också ett spännande utforskande av litteraturens värld.

En pionjärgärning

Fredrika Bremer hade en betydande påverkan på det svenska samhället och kulturen under 1800-talets mitt. Hon förenade sitt författarskap med en passion för social rättvisa, feminism och jämställdhet.

Bland hennes mest inflytelserika verk återfinns Hertha från 1858. Författandet av Hertha resulterade i lagar som gav ogifta kvinnor rätt till myndighet. Denna pionjärgärning cementerade hennes status som en förkämpe för kvinnors rättigheter.

Förutom litteraturen engagerade hon sig också aktivt i filantropi och samhällsdebatt. Hennes insatser sträckte sig över fattigdomsbekämpning, förbättrad utbildning och djurskydd. Fredrika Bremer inspirerades av sina resor och samtida författare, vilket formade hennes unika röst i svensk litteratur.

Litterär debut och genombrott

Fredrika Bremers litterära debutbok, Tjänsteqvinnans lif, publicerades 1838 och blev snabbt en succé. Genom denna skildring av en ung kvinnas strid för självständighet utmanade hon samhälleliga normer och påbörjade sin bana som en kraftfull röst för social förändring.

Tjänsteqvinnans Lif (1838)

Fredrika Bremers litterära debutbok markerade en ny era inom svensk litteratur.

Bremer utmanade kvinnors traditionella roller och samhälleliga förväntningar genom sina verklighetstrogna karaktärer.

Boken skildrar en ung kvinnas kamp för att frigöra sig från samhällets förväntningar. Genom sina levande och trovärdiga porträtt belyste Bremer de sociala orättvisorna och kvinnors ställning i samhället.

Fredrika Bremers skarpa iakttagelseförmåga och hennes humanitära engagemang genomsyrar hela verket. Hennes debutroman blev ett viktigt steg i riktning mot den svenska kvinnorörelsens framväxt.

Utforskning av sociala frågor

Fredrika Bremer kombinerade genomgående skönlitteratur med samhällskritik i sina verk. Hennes engagemang för mänskliga rättigheter framträder klart.

I sina romaner, som Hemmet och Hertha, kritiserade hon starkt de dåvarande könsrollerna och samhällets strukturer. Dessa verk belyste kvinnors underordning och krävde förändring.

Genom sina skrifter uppmuntrade Bremer till en mer jämlik och rättvis värld. Hennes bidrag till den sociala debatten formade det moderna Sverige.

Hemmet (1839)

Hemmet är ett banbrytande verk där Fredrika Bremer undersöker de komplexa dynamikerna i familjelivet.

 • Bremer kritiserar könsrollerna i äktenskapet.
 • Hon belyste klasskillnader och deras påverkan.
 • Boken uppmärksammade samhälleliga förväntningar på kvinnor.
 • Genom karaktärerna dryftades mänskliga relationer och moral.

Genom sina levande porträtt bidrog Bremer till debatten om kvinnors rättigheter. Hemmet är ett tydligt exempel på Bremers talang att kombinera litteratur och samhällskritik.

Nina (1840)

Nina är en av Bremers tidiga romaner. I denna roman fokuserar Bremer på den unga kvinnan Nina. Hon skildrar Ninas strävan att hitta sin plats i ett samhälle som ofta förnekar henne självbestämmande och frihet. Genom Ninas resa belyser Bremer de strikta sociala konventionerna som begränsar kvinnors liv.

Relationer står i centrum för Ninas berättelse. Bremer visar genom Nina hur vänskap och stöd kan vara avgörande. Det är speciellt intressant att se hur Bremer låter Nina utmana traditionella könsroller, genom att visa att kvinnor också kan ha intellektuella ambitioner.

Förutom att undersöka könsrollerna, tar Bremer även upp klasskillnader. Något som speglar hennes djupa förståelse för samhällets orättvisor. Nina är därmed en komplex och mångfacetterad roman som både utmanar och engagerar läsaren, och som även idag, långt efter sin publicering, inspirerar till eftertanke.

De mest inflytelserika verken

Hertha: en banbrytande roman

Fredrika Bremer Hertha, eller en själs historia

Hertha är ett av Bremers mest inflytelserika verk. Romanen publicerades 1858 och skildrar en ung adelskvinnas liv. Hertha utforskar teman som personlig frihet och intellektuell utveckling, och boken väckte stor debatt kring kvinnors rättigheter och möjligheter i dåtidens samhälle. Läsarna blev inspirerade av Herthas mod att bryta sig fri.

Hertha är genomsyrad av en realistisk berättarton. Denna realism ger karaktärerna djup och autenticitet - en ärlig spegling av vardagen. Bremer framställer Herthas strävan efter individualitet och lärande som tidlös och relevant, vilket gör boken viktig för framtida generationer.

Romanen bidrog till att driva igenom lagförslag. Dessa lagar gav ogifta kvinnor myndighetsrätt, vilket var ett betydande steg framåt i kvinnors frigörelse i Sverige. Hertha är inte bara en litterär prestation, utan också en socialt betydande milstolpe som illustrerar Bremers bidrag till jämställdhet.

Grannarna: hennes största framgång

Fredrika Bremers fjärde roman, Grannarna (1837) blev hennes största framgång. Det är en romantisk berättelse om kärlek, mysterier och kvinnor i Småland.

Grannarna är en inspirerande berättelse som tar läsaren med på en resa genom Småland. Handlingen kretsar kring den unga Fransiska, som genom att gifta sig och flytta till Småland, hamnar mitt i en värld av väldigt speciella grannar. Livet på landet blir dock allt annat än enkelt när den gåtfulle Bruno flyttar in på det dunkla Ramm och stör det annars så fridfulla lugnet. Mitt i det kvinnliga nätverket som utgör romanens starka bas utvecklas en romantisk kärlekshistoria mellan Bruno och Serena.

Starkt influerad av brevromanens form, skapar Bremer en gripande historia som fascinerat läsare i generationer. Grannarna har inte bara cementerat sig som en prestigefylld roman i svensk litteraturhistoria utan har också banat vägen för följande författare såsom Selma Lagerlöf och Agnes von Krusenstjerna.

Familjen H***: en skildring av kvinnorollens betydelse

Fredrika Bremer Familjen H***

I den banbrytande romanen Familjen H*** introducerade Bremer med skarpa iakttagelser den moderna romanen i Sverige och skildrade på ett poetiskt och humoristiskt sätt det tidiga 1800-talets samhälle.

I 1800-talets Sverige var kvinnor bundna av strikta normer och förväntningar. Faderns auktoritet styrde döttrarnas öden, och det främsta målet var att säkerställa förmånliga äktenskap. Genom kvinnorollen utforskar Bremer de utmaningar och möjligheter som kvinnor mötte i en tid av starka sociala restriktioner.

Genom Familjen H*** tar Fredrika Bremer läsarna med på en resa genom familjelivets sorger och glädjeämnen. Med en unik förmåga att skildra vardagens komplexitet och karaktärernas djup lockar Bremer läsaren in i en värld av kärlek, konflikter och komedi.

Familjen H*** är inte bara en berättelse om en specifik tidsperiod, utan också en reflektion över döttraräktenskap och mänskliga relationer som fortfarande är lika relevant idag som när den först publicerades. Bremer lyckades fånga människans innersta känslor och dilemman på ett sätt som berör läsaren över tid och rum.

Bremer: En passionerad resenär

Fredrika Bremer var inte bara en banbrytande författare och feminist; hon var även en passionerad resenär. Hennes resor, som tog henne så långt bort som USA och Kuba, hade en betydande inverkan på hennes författarskap och samhällsengagemang.

Under sina resor träffade hon många framstående personer och fick insikter i olika kulturer och samhällssystem. Dessa erfarenheter berikade hennes litterära verk och gav henne nya perspektiv på sociala frågor. Hennes reseskildringar, som ofta publicerades i brevform, bidrog till att sprida kunskap och väcka debatt om internationella frågor i Sverige.

Genom sina reseskildringar, exempelvis Hemmen i den nya världen (1853-1854), delade hon med sig av sina erfarenheter och iakttagelser från sina omfattande resor. Dessa verk erbjöd svenska läsare en unik inblick i andra kulturer och samhällssystem, vilket vidgade deras förståelse och perspektiv.

Bremers resor och de insikter hon vann under dem, stärkte hennes övertygelser om social rättvisa och jämställdhet, och dessa teman genomsyrar hennes litterära verk. Genom att resa och utforska världen, kunde Fredrika Bremer lyfta fram människans universella strävan efter frihet och jämlikhet, vilket fortsätter att inspirera och influera läsare än idag.

Bremer och kvinnorörelsen

Fredrika Bremer var en förgrundsgestalt i den tidiga kvinnorörelsen i Sverige. Hon använde sina skrifter och offentliga framträdanden för att främja kvinnors rättigheter och jämlikhet.

År 1856 grundades Fredrika Bremer-Förbundet, inspirerat av hennes arbete. Detta förbund blev en central organisation i kampen för kvinnors rättigheter både i Sverige och internationellt, och det fortsätter sitt viktiga arbete än idag. Bremers visioner om frihet och jämlikhet genomsyrar dess verksamhet.

Genom sina romaner och andra texter ifrågasatte Bremer de dåvarande könsnormerna. Hon skildrade starka kvinnliga karaktärer som kämpade mot sociala orättvisor och begränsningar, vilket inspirerade många läsare att ompröva sina egna förutfattade meningar. Hennes arbete lade grunden för en bredare rörelse mot jämställdhet.

Modernt sett betraktas Fredrika Bremer som en föregångare till den feministiska litteraturen. Hennes arv inom kvinnorörelsen är odiskutabelt, och hennes verk läses och studeras fortfarande som en del av den feministiska kanon. Genom sitt skarpa intellekt och sitt outtröttliga engagemang banade hon väg för framtida generationer av kvinnokämpar.

Fredrika Bremer förblir en symbol för mod och förändring. Hennes inflytande på kvinnorörelsen i Sverige är ovärderligt.

Påverkan på svensk lagstiftning

Fredrika Bremer hade stor betydelse för utvecklingen av svensk lagstiftning.

Hennes mest kända verk, Hertha, publicerat 1858, spelade en central roll. Det skakade om samtidens syn på kvinnors rättigheter och friheter, vilket ledde till en omfattande debatt kring ogifta kvinnors rättsställning. Romanen blev en katalysator för lagändringar som stärkte kvinnor i samhället och gav dem större självständighet.

Romanen inspirerade framväxten av lagförslaget 1859, som gav ogifta kvinnor rätt att bli myndiga vid 25 års ålder. Tidigare hade ogifta kvinnor stått under männens förmynderskap, begränsade i sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Fredrika Bremers litterära och sociala engagemang påverkade direkt utformningen av svensk lagstiftning och bidrog till de grundläggande förändringarna som banade väg för senare jämställdhetsreformer. Hennes arv fortsätter att inspirera lagstiftare och samhällsdebattörer att kämpa för rättvisa och jämlikhet.

Fredrika Bremer som filantrop

Fredrika Bremers filantropiska verksamhet, en hörnsten i hennes omfattande samhällsengagemang, lämnar djupt avtryck. Genom sitt engagemang inom bland annat fattigvård, utbildning och djurskydd, erbjöd hon hjälp, stöd och främjade medmänsklighet i en tid präglad av stora sociala utmaningar.

Engagemang mot fattigdom

Fredrika Bremer var djupt engagerad i att förbättra livsvillkoren för samhällets mest utsatta. Hennes insatser präglades av en genuin omtanke och en stark känsla för rättvisa.

 1. Stöd till fattigstugor: Bremer arbetade för att förbättra levnadsstandarden i fattigstugor, där hon ofta personligen besökte och donerade pengar.
 2. Utbildningsinitiativ: Hon initierade och finansierade utbildningsprojekt för fattiga barn, vilket gav dem möjlighet att bryta cirkeln av fattigdom.
 3. Hälsofrämjande åtgärder: Bremer hjälpte till att organisera och finansiera sjukvård för fattiga familjer, särskilt kvinnor och barn.
 4. Livsmedelsbistånd: Under hårda tider distribuerade hon mat och andra förnödenheter till behövande för att minska svälten bland de fattiga.

Genom sitt praktiska arbete visade hon att enskilda individers insatser kan göra stor skillnad för samhällets mest utsatta grupper.

Bremer inspirerar fortsatt till filantropi och socialt ansvarstagande, och hennes arv belyser vikten av medmänsklighet och social rättvisa.

Utbildning och djurskydd

Bremers engagemang för utbildning var betydande. Hon insåg tidigt vikten av utbildning som ett medel för att bryta sociala ojämnheter. Genom att initiera och finansiera olika utbildningsprojekt, främst riktade mot fattiga barn, bidrog hon till att skapa möjligheter för nästa generation att bygga en bättre framtid. Dessa barn fick inte bara en grundläggande utbildning utan också hopp och möjligheten att drömma om ett liv bortom fattigdomen.

Fredrika Bremer var också en förespråkare för djurskydd. Hennes omsorg om samhällets mest utsatta omfattade även djuren, och hon arbetade aktivt för att främja bättre behandling av dessa. Genom sitt engagemang bidrog hon till att skapa tidiga former av djurrättsorganisationer.

Bremers arbete inom djurskydd har satt spår i dagens samhälle. Hennes insatser inom detta område, liksom inom utbildning, har inspirerat generationer att fortsätta kampen för djurens rättigheter och rättvis tillgång till utbildning för alla. Tack vare hennes vision lever de värderingar hon stod för vidare och påverkar fortfarande den svenska samhällsdebatten.

Litterär stil och inspiration

Fredrika Bremers litterära stil präglas av humor och en varm berättarton som tilltalar läsare, samtidigt som hon skarpsinnigt analyserade mänskliga relationer.

Hon inspirerades av författare som Jane Austen och Charles Dickens. Trots denna internationella påverkan skapade Bremer en distinkt röst i den svenska litteraturen. Hennes verk demonstrerar en balans mellan realism och socialt engagemang som fångar läsarnas uppmärksamhet.

Bremers förmåga att väva samman vardagliga händelser med djupgående social kritik gör hennes verk tidlösa. Hennes starka kvinnliga huvudkaraktärer utmanar konventionella könsroller och öppnar dörrar för diskussioner om jämlikhet och självständighet. Anekdoter ur vardagslivet, präglade av insiktsfull dialog, återspeglar hennes förmåga att adressera komplexa samhällsfrågor på ett tillgängligt och gripande sätt.

Arv och eftermäle

Fredrika Bremers inflytande på svensk litteratur och samhälle kan knappast överskattas. Hennes arbete banade väg för framtida generationer av kvinnliga författare och aktivister.

Hon lade grunden för det svenska kvinnors rättigheter och jämlikhetsrörelsen. Bremers bidrag till lagstiftningsändringar och social reform är märkbara än idag.

Hennes författarskap betonade vikten av utbildning och självständighet för kvinnor, vilket fortsätter att inspirera. Bremers verk är fortfarande relevanta och ofta föremål för akademiska studier och feministiska debatter.

Genom sin outtröttliga kamp för social rättvisa och kvinnors rättigheter har Fredrika Bremer förankrat sig som en central gestalt i Sveriges historia. Hennes litterära och sociala arv är inte bara en påminnelse om vad som har uppnåtts, utan också en uppmaning att fortsätta sträva efter förändring och jämlikhet. Tillsammans med sina samtida och efterföljare har hon format den svenska kulturen på ett sätt som få andra har lyckats med.

Fredrika Bremers betydelse idag

Fredrika Bremer fortsätter att vara relevant. Bremers skrifter och sociala engagemang inspirerar fortgående generationer. Hennes kamp för kvinnors rättigheter och jämlikhet har lämnat ett outplånligt avtryck på den svenska samhällsutvecklingen. Flera litteraturkurser, forskningsprojekt och feministiska studier tar regelbundet hennes verk som utgångspunkt.

Hennes idéer om utbildning och självständighet är tidlösa. De principer som Bremer kämpade för - att varje individ bör ha friheten att utvecklas intellektuellt och personligt - ses än idag som grundläggande rättigheter.

Hennes arv fortsätter att påverka och inspirera nutidens debattörer och aktivister. Fredrika Bremer-sällskapet, som grundades 2023, arbetar för att främja hennes ideal och skapa en plattform för jämställdhetsfrågor. Hennes författarskap och aktivism fortsätter att vara vägledande för dem som strävar efter en mer rättvis och jämlik värld.

Vanliga frågor om Fredrika Bremer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Fredrika Bremer, en av Sveriges mest inflytelserika författare och pionjär inom kvinnorörelsen.

Vem var Fredrika Bremer?

Fredrika Bremer var en svensk författare och samhällsdebattör som levde under 1800-talet. Hon är känd för sina romaner och sitt engagemang i sociala frågor, särskilt kvinnors rättigheter.

Vilka är några av Fredrika Bremers mest kända verk?

Några av hennes mest kända verk inkluderar "Tjänsteqvinnans lif" (1838), "Hemmet" (1839), "Nina" (1840) och "Hertha" (1858).

Vad handlade romanen "Hertha" om?

"Hertha" handlar om en ung adelskvinnas kamp för personlig frihet och intellektuell utveckling i en tid präglad av strikta könsroller. Romanen bidrog till att driva igenom lagförslag som gav ogifta kvinnor myndighetsrätt.

Hur påverkade Fredrika Bremer den svenska kvinnorörelsen?

Fredrika Bremer spelade en avgörande roll i att bana vägen för den svenska kvinnorörelsen genom sina skrifter och sitt samhällsengagemang. Hennes verk och debattinlägg lyfte fram viktiga frågor om kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Vilka andra sociala frågor engagerade sig Fredrika Bremer i?

Förutom kvinnors rättigheter engagerade sig Fredrika Bremer i frågor som fattigdom, utbildning och djurskydd. Hennes filantropiska arbete och samhällsdebatt bidrog till att lyfta fram dessa viktiga ämnen under 1800-talet.

Vad är Fredrika Bremers arv?

Fredrika Bremers arv lever vidare som en av Sveriges mest framstående författare och en pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. Hennes verk fortsätter att inspirera och engagera läsare, och hennes bidrag till samhällsdebatten har haft en bestående inverkan på den svenska kulturen.

Referenslista

 1. Vem var Fredrika Bremer? Fredrika Bremer Förbundets officiella sida erbjuder en omfattande beskrivning av Fredrika Bremers liv och arbete. Här kan man läsa om hennes banbrytande insatser inom litteratur och kvinnorörelsen och förstå den historiska kontexten av hennes verk. Sidan tillhandahåller också detaljer om de olika lagreformer hon påverkade och hur hennes arv fortlever idag.
 2. Fredrika Bremer - Wikipedia Wikipedia ger en detaljerad översikt över Fredrika Bremers liv, verk och påverkan på samhället. Artikeln täcker hennes tidiga år, litterära karriär, samt hennes sociala och politiska engagemang. Wikipedias sida är användbar för allmän information och som en startpunkt för vidare forskning.
 3. Fredrika Bremergymnasiet Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är uppkallat efter Fredrika Bremer och hedrar hennes insatser genom att sträva efter högkvalitativ utbildning och jämställdhet. På gymnasiets webbplats kan man läsa om deras utbildningsprogram och värdegrunder, vilka är inspirerade av Bremers liv och arbete.
 4. Fredrika Bremer-förbundet: Hem Fredrika Bremer-förbundet är en av Sveriges äldsta och mest inflytelserika kvinnorättsorganisationer. Grundat i Bremers anda, arbetar det för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Förbundets webbplats erbjuder information om deras pågående projekt och kampanjer, samt historiska bakgrund om deras grundare.
 5. Fredrika Bremer | Historia - SO-rummet SO-rummet är en resurs för elever och lärare som söker detaljerad historisk information om Fredrika Bremer. Artikeln på SO-rummet täcker Bremers liv, litterära verk och hennes roll i samhällsdebatten. Det är en användbar källa för att förstå den historiska betydelsen av hennes arbete.
 6. Fredrika Bremer - Riksarkivet Riksarkivets artikel om Fredrika Bremer erbjuder en noggrann analys av hennes liv dokumenterad genom officiella källor. Här kan man hitta biografiska detaljer och primärtexter som belyser hennes liv och verk. Denna resurs är värdefull för den som vill fördjupa sig i originaldokument och historisk forskning.
 7. Fredrika Bremer, Introduktion | Litteraturbanken Litteraturbanken presenterar en introduktion till Fredrika Bremers författarskap. Genom att digitalisera hennes verk tillgängliggör Litteraturbanken hennes texter för en bredare publik. Sidan inkluderar också kritiska analyser och sammanhang som hjälper läsaren att förstå det litterära värdet av Bremers arbete.
 8. Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier Årstasällskapet ägnar sig åt forskning och studier om Fredrika Bremer. Här kan forskare och intresserade läsa om sällskapets aktiviteter, pågående studier och publikationer som fokuserar på Bremers liv och verk. Sällskapet bevarar och förmedlar kunskap om Bremers inflytelse på svensk kultur och litteratur.
 9. Fredrika Bremer - skbl.se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se) erbjuder en detaljerad biografi om Fredrika Bremer, som också belyser hennes omfattande bidrag till kvinnors rättigheter. Lexikonet är en värdefull resurs för den som vill förstå Bremers plats inom den feministiska historien.
 10. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse stödjer kvinnor genom att tilldela stipendier för utbildning och forskning. Webbplatsen ger information om olika stipendier och hur man ansöker. Stipendiestiftelsen fortsätter Bremers arbete med att främja kvinnors möjligheter till utbildning och självförverkligande.

Illustration i topp: Fredrika Bremer, Ur Portrait Gallery of Eminent Men and Women of Europe and America av Evert A. Duyckinck, Publicerad av Henry J. Johnson, Johnson, Wilson & Company, New York, 1873.Utvidgad.

Tillbaka till artiklarna