Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Mitt århundrade av Günter Grass

Mitt århundrade av Günter Grass är en fascinerande roman som tar läsaren med på en episk resa genom 1900-talets olika händelser och skeenden. Genom en samling korta historier, en för varje år under seklet, ger Grass en unik och engagerande skildring av det förlutna århundradet.

En unik berättarstil

Grass använder sig av en skicklig berättarteknik där olika gestalter tar vid och framför historierna. Ibland är det författaren själv som står för berättandet, vilket ger en personlig och mångfacetterad inblick i historiens gång. Genom att låta de små händelserna spegla de stora och vice versa lyckas Grass skapa en rik och mångdimensionell berättelse som fångar läsarens uppmärksamhet.

En levande och mångbottnad historia

I Mitt århundrade möter läsaren en mångfald av gestalter, kända och okända, vars liv och öden flätas samman till en fängslande krönika över det gångna seklet. Grass väver samman olika historiska skeenden och personers öden på ett sätt som kastar nytt ljus över både det förflutna och det nutida. Genom att låta händelserna sträcka sig över olika tidsperioder och därmed skapa spännande kontraster och perspektiv, lyckas författaren skapa en gripande och suggestiv skildring av historiens gång.

En mästerlig krönikör

Som krönikör är Günter Grass en mästare, vars lätta handlag och skarpa iakttagelser tar läsaren med på en resa genom tid och rum. Hans skildringar av människors liv och öden under det gångna århundradet är både gripande och tankeväckande, och ger en djupare förståelse för de skeenden som format vår värld. Grass lyckas med konststycket att skapa en roman som både underhåller och utmanar läsaren, och som lämnar ett bestående intryck långt efter att boken har lästs ut.

Frågor och svar om Mitt århundrade av Günter Grass

Vad inspirerade Günter Grass att skriva Mitt århundrade?

Günter Grass inspirerades av sin egen fascination för historiens gång och människors livsöden, samt av önskan att skildra det gångna seklet på ett nytt och nytänkande sätt.

Vilken roll spelar gestalterna i Mitt århundrade?

Gestalterna i romanen utgör nyckeln till att förstå och uppleva historiens olika skeenden, och bidrar till att skapa en levande och mångbottnad berättelse om det 1900-tal som gått.

Genom Günter Grass unika berättarstil och skarpa iakttagelser tar Mitt århundrade läsaren med på en resa genom tid och rum, där det förflutna framträder i all sin komplexitet och färggrannhet.

Tillbaka till artiklarna