Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin av Kenneth Hermele

Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin av Kenneth Hermele är en tankeväckande bok som utforskar det nutida ekonomiska landskapet med fokus på nationalekonomi och ekonomiska teorier. Genom en välskriven och insiktsfull analys tar författaren oss med på en resa genom 20 års nyliberalism och avregleringar som har omformat världsekonomin till ett svårt kontrollerat kasino.

Uppkomsten av det globala kasinot

I skuggan av allt fler och allvarligare finansiella kriser avslöjar Kenneth Hermele hur det globala kasinot har vuxit fram och skapat förstörelse i sin väg. Genom att belysa sönderslagna samhällen och förödda ekonomier lyfter författaren fram vikten av att förstå orsakerna bakom den tygellösa kapitalismen.

Kampen för att reglera marknaden

Från Keynes vision om att inte låta ekonomin styras av spekulation till Tobins strävan att bromsa valutaströmmarna genom att införa Tobinskatten, utforskar författaren olika kritikers syn på den rådande ekonomiska situationen. Gemensamt för dessa teoretiker är insikten om att en oreglerad marknad utgör ett hot mot demokratin, och att åtgärder behövs för att reglera och styra kapitalismens krafter.

I Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin presenterar Kenneth Hermele en övertygande argumentation för varför reglering av marknaden är nödvändig, och hur olika ekonomiska teorier och strategier kan leda oss mot en mer hållbar och rättvis ekonomi.

Frågor och svar om Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin av Kenneth Hermele

Här är några relevanta frågor och svar om boken, författaren och potentiella läsare:

Vad skiljer denna bok från andra verk inom samma ämnesområde?

Kenneth Hermeles bok lyckas på ett imponerande sätt kombinera historisk analys med nutida ekonomiskt tänkande för att belysa de utmaningar vi står inför idag.

Vilken målgrupp rekommenderas denna bok för?

Boken riktar sig främst till studenter och akademiker inom nationalekonomi och ekonomisk teori, samt till alla som är intresserade av att förstå och påverka dagens ekonomiska system.

Finns det konkreta förslag i boken på hur man kan reglera det globala kasinot?

Ja, författaren presenterar flera intressanta idéer och strategier för att reglera marknaden, inklusive Tobinskatten och andra regleringsåtgärder som kan bidra till att skapa en mer balanserad och rättvis ekonomi.
Tillbaka till artiklarna