Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Lärdom för livet av Wilhelm Odelberg

Lärdom för livet av Wilhelm Odelberg tar oss med på en resa genom författarens liv, fyllt av lärdom och erfarenheter. Boken kretsar kring Odelbergs uppväxt i bruksorten Gustavsberg och hans val att följa humanistiska spår inom arkeologi och historia istället för att fortsätta släkttraditionen inom jordbruk och industri.

En resa genom ungdomen

Genom att skildra sin ungdom ger författaren insiktsfulla glimtar från 1930-talets tyskland och berättar levande om sin studenttid i uppsala. Trots krigets svårigheter vävs berättelsen samman med både humor och allvar, och läsaren får ta del av Odelbergs äventyr under tre år av militärtjänst, inklusive frivillig tjänstgöring som stabsofficer under finlands vinterkrig.

Från akademi till museum

Efter sin doktorsdisputation tar boken oss vidare till Odelbergs mångfacetterade karriär vid kungliga biblioteket, vitterhetsakademien, naturhistoriska riksmuseet, vetenskapsakademien och stockholms universitet. Genom författarens skildringar framträder porträtt av betydande personer inom hans sfär, vilket ger en livfull inblick i en del av den svenska samtiden som sällan behandlas i memoarer.

Lärdom, ungdom, Tyskland, Uppsala, kriget, militärtjänst, Finlands vinterkrig, doktorsdisputation, Kungliga biblioteket, Vitterhetsakademien, Lärdom för livet av Wilhelm Odelberg

Vad inspirerade författaren att skriva denna bok?

Författaren inspirerades av sitt rika liv fullt av lärdom och unika erfarenheter, och önskade dela med sig av dessa berättelser till läsarna.

Vilken roll spelar ungdomstiden i boken?

Ungdomstiden är en central del av berättelsen och ger läsaren en inblick i författarens formativa år, inklusive erfarenheter från olika delar av världen.

Vad skiljer denna memoar från andra inom samma genre?

Det som framför allt skiljer denna memoar är författarens skildring av en mindre känd del av den svenska samtiden, samt det levande porträttet av personer inom Odelbergs närmaste krets.

Tillbaka till artiklarna