Symbolism & dekadens

Symbolism & dekadens

För dig som uppskattar författare såsom Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stephane Mallarmé.

Den litterära symbolismen är en rörelse som har sina rötter i Frankrike under 1800-talet och har tagit sig olika uttryck och definitioner över tid. Som en poetisk skola, en bredare rörelse eller en internationell företeelse, har symbolismen influerat litteraturen genom att prioritera det mystiska, esoteriska och suggestiva över det didaktiska och objektiva. Denna höga anspråksnivå och elitistiska förhållningssätt har lett till en viss distans från den allmänna publiken inom modernistisk ordkonst.

Symbolismen utmanar traditionen genom att bryta med det konventionella poesispråket och skapa ett rent litterärt tillstånd utan koppling till omgivande verklighet. Genom mångtydiga symboler omvandlar symbolismen verkligheten till något annat och högre, vilket skapar en mer abstrakt och mystisk upplevelse för läsaren. Ledande författare inom symbolismen inkluderar Mallarmé, Maeterlinck, Rimbaud och Verlaine, vars verk präglas av en strävan efter en ren poesi och en dröm om att transcendera det materiella.

Dessutom kan vi se symbolismens inflytande på en rad nationallitteraturer. I Sverige har författare som Strindberg, Österling, Södergran, Ekelöf och Lindegren inkorporerat symbolistiska element i sina verk, vilket visar att rörelsen har haft en varaktig inverkan på litteraturen över tid.

I korthet kan vi beskriva litterär symbolism som en rörelse som både omfamnar och utmanar tradition genom att bryta med det konventionella och söka det mystiska och esoteriska i litteraturen. Genom att använda sig av mångtydiga symboler och drömma om en ren poesi har symbolismen skapat en unik estetik och filosofi som har påverkat och inspirerat författare världen över.

Illustration: "Toppen", 1912, ett symbolistiskt verk av Cesare Saccaggi.

Tillbaka till blogg