Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Bokförlaget

h:ström - Text & Kultur

Bokförlaget h:ström - Text & Kultur har fokus på god skönlitteratur och humaniora. Hos oss hittar du de stora klassikerna och de intressanta texterna från samtiden.

Mer om förlaget
 • Att sammanfatta sönderfallet

  Att sammanfatta sönderfallet

  E. M. Cioran är en av de mest inflytelserika filosoferna i modern tid. Hans verk, inklusive de uppmärksammade böckerna Sammanfattning av sönderfallet och den senare Sönderslitning, har fångat intresset hos många läsare runt om i världen.

  Att sammanfatta sönderfallet

  E. M. Cioran är en av de mest inflytelserika filosoferna i modern tid. Hans verk, inklusive de uppmärksammade böckerna Sammanfattning av sönderfallet och den senare Sönderslitning, har fångat intresset hos många läsare runt om i världen.

 • Albert Camus - varken offer eller bödel

  Albert Camus - varken offer eller bödel

  Albert Camus - legenden, författaren, filosofen. I Jenny Maria Nilssons bok Albert Camus - varken offer eller bödel, som vi nu släpper i nyutgåva, utforskar Nilsson den franskalgeriske författaren Albert Camus och speglar hans liv och verk på ett unikt sätt.

  Albert Camus - varken offer eller bödel

  Albert Camus - legenden, författaren, filosofen. I Jenny Maria Nilssons bok Albert Camus - varken offer eller bödel, som vi nu släpper i nyutgåva, utforskar Nilsson den franskalgeriske författaren Albert Camus och speglar hans liv och verk på ett unikt sätt.

1 av 3

Senaste böckerna

Specialerbjudanden från bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Serie Europa

Serie EUROPA - god, samtida, europeisk litteratur från nittonhundratalet och framöver.

Serie Kultura

I serie KULTURA utger vi kulturvetenskaplig litteratur av högt värde i vår tid och civilisation.

Serie Lumen

Serie LUMEN är en bokserie där man finner samtida kulturvetenskap och humaniora som söker upplysa, påminna och spegla vår värld.

Serie Litterära klassiker

Serie LITTERÄRA KLASSIKER lyfter fram världslitteraturens stora verk, både i klassiska och nya översättningar.

Serie Svart sten

SVART STEN - Svart, en av det absolutas färger, de vilda hästarnas, ett bortvändande från dagens fåfänga och simpla prakt, en botgöringens färg, men samtidigt en kraftens och viljans färg, ett löfte om, och en förutsättning för, ett framtida uppstigande; & sten, en beständighet och ett gnistslående, verktygens och vapnens och alla varelsers urmaterial, Moder Jords benknotor, fruktbarhet och en levande förbindelse med det döda.

Serie Subaltern

Serie SUBALTERN är en bokserie som utgör en förlängning av tidskriften med samma namn. I serien presenteras material i skärningspunkten mellan filosofi, politik och litteratur.

Politik och metafysik är två vetenskaper om det möjliga. De stannar inte vid en exakt beskrivning av det som är utan riktar uppmärksamheten mot själva möjlighetsbetingelserna för sakernas tillstånd. Serie SUBALTERN är en bokserie som utgör en förlängning av tidskriften med samma namn. I serien presenteras material i skärningspunkten mellan filosofi, politik och litteratur.

Serie Rosengården

I serie ROSENGÅRDEN publicerar vi esoterisk litteratur i alla genrer.

Serie Norrland

I serie NORRLAND publicerar vi klassiska verk med utgångspunkt i det norrländska. Redaktör för serien är Gunnar Balgård.

Serie Gotik

I serie GOTIK publicerar vi gotisk litteratur, både klassiker och nyskrivet.

Serie Litterära profiler

LITTERÄRA PROFILER - en bokserie som ska skapa lust och intresse för litteraturen. Böckerna i serien behandlar kända författare, även sådana som oförsvarligt riskerar att glömmas bort, döda eller levande. Nu nedlagd - nya böcker utkommer i serie LUMEN.

Serie Alfa

I serie ALFA renodlas den h:strömska blicken. Med ett strikt urval av förlagets mer experimentella och fascinerande litteratur finner man här böcker som gränsar mot den brant vissa av oss lurpassar efter.

Serie Altern

I serie ALTERN publicerar vi alternativ kultlitteratur.