Naturalism & realism | Henry James

Henry James kan anses vara en del av den litterära riktningen Naturalism & realism genom sin skildring av mänskliga relationer och psykologiska djup i sina romaner. Han använde sig av detaljerade beskrivningar och en objektiv framställning av verkligheten, vilket är typiskt för naturalism och realism.

Henry James, född 15 april 1843 i New York i New York, död 28 februari 1916 i Chelsea i London, var en amerikanskfödd brittisk modernisk författare, mestadels verksam i Europa.

James studerade under en kort period juridik vid Harvard. Från 1876 till sin död bodde han i England och fick 1915 brittiskt medborgarskap. Hans bror William James var en berömd psykolog och filosof.

Psykologi spelade en stor roll i hans romaner. James revolutionerade romankonsten genom att fokusera på hur något berättas snarare än vad som berättas. Framför allt kan hans berättarmetod förknippas med point of view-tekniken, vilket innebär att den traditionella allvetande berättarens perspektiv ersätts, och historien istället berättas av olika romangestalter. (fr Wikipedia)

Foto:
Tillbaka till blogg